Защита на лични данни


  1. Вашият акаунт

   Вегеа  ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на сайта посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

   Чрез влизането/използването на сайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

   Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

   При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

   Вегеа  си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

   Също така, достъпът в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

   Вегеа  ще положи всички усилия да осигури достъп до сайта без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

  1. Политика за конфиденциалност

   Вегеа  разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Препоръките на Вегеа :

Пазете паролата си!

   Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;
Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;
Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да сизключите компютъра;
   Често сменяйте паролата;

   Не разгласявайте лична информация!

   Вегеа  няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на сайта или номера на кредитната си карта. Вегеа  няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Вегеа .

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

   Автентичните e-mail-и на Вегеа  са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@vegea-bg.com”
Не са автентични и-мейли от Вегеа , които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от vegea-bg.com
Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “Вегеа “,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от Вегеа .

  1. Предпазване на лични данни

   Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в сайта, ще бъде обработена от Вегеа ООД, със седалище в България, Габрово, ул. ''Скобелевска'' №10

Вегеа  гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

   Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от Вегеа  за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

   Също така, Вегеа  използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за сайта.

Вегеа запазва всякаква информация, поставена на сайта или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

   Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт във Вегеа , за търсене на продукти в сайта, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в сайта или тогава, когато общувате със служители на Вегеа .

   Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

   Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

   Данните, които Вие предоставяте, са: име, фамилия, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

   Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Вегеа , като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

   Също така, Вегеа  може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на сайта за предотвратяване на измами и други цели.

   Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Вегеа  публикува реклами, съдържание или анализи, Вегеа  може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Вегеа  може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

   Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт.
Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
Вътрешен анализ, предоставен от клиента
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите от Вегеа .
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга Вегеа , след изтичането на определен период от време
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

   Ако желаете да не получавате реклами от Вегеа , или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Вегеа  , моля посетете страницата за отказване на абонамента.

   Вегеа  Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете във Вегеа , преди да се отпишете.

   Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

   Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Вегеа , които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Вегеа .

   Вегеа  събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

   Достъпни на сайта данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa Вегеа .

   Чрез регистрирането в сайта/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Вегеа  ООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Вегеа  и от партньори по договор на Вегеа  за:

    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Вегеа , и на трети лица, с които Вегеа  има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,
    Участие в конурси, промоции;
    Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
    Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
    За да осигури достъпа до ограничени раздели на сайта
    Пазарни изследвания;
    Следене на продажбени данни.

   Вегеа  може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на Вегеа , но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

   Вегеа   ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

   На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес office@vegea-bg.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

–       Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не

–       да се намесват при предоставянето на данни;

–       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

  1. Права за интелектуална собственост

   Съдържанието на този сайт, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Вегеа , неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

   Всички материали, включени в този сайт (съдържание), са собственост на Вегеа .

   Достъпът /използването на този сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

   ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от Вегеа , да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

   Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Вегеа .

   Достъп /използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този сайт и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на Вегеа .

   ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на сайт, без изричното писмено съгласие на Вегеа .

   Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството Вегеа ООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството Вегеа ООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта vegea-bg.com . Дружеството Вегеа ООД няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.